A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG MẦM NON QUẤT ĐỘNG

 

               Số:    /BC-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

Quất Động, ngày 02 tháng 10 năm 2021

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Thực hiện Công văn số 3330/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Công văn số 232/PGDĐT ngày 21/09/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín về việc thực hiện đợt cao điểm tuyển truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid.

Căn cứ vào kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường. Trường Mầm non Quất Động báo cáo kết quả tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể như sau:

I. Kết quả

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện

- Hướng dẫn, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo cấp trên, cụ thể:

+ Công văn số 3330/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện công văn số 232/PGDĐT ngày 21/09/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín về việc thực hiện đợt cao điểm tuyển truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid.

+ Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

+ Kế hoạch số 2656/KH-SGDĐT ngày 24/7/2021 của Sở Giáo
dục và đào tạo Hà Nội về triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Sở GDĐT Hà Nội; Kế hoạch số 187/KH-GDĐT ngày 24/07/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống Covid-19.

+ Thông báo số 468/TB-TU ngày 19/08/2021cuả Ban thường vụ thành  ủy về tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

+Tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch số 232/PGDĐT ngày 21/9/2021

của Phòng GDĐT về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín;

2. Kết quả công tác tuyên truyền

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hướng tới việc xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trong nhà trường.

          - Tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”; các quy định tuân thủ phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: hành vi ra ngoài không cần thiết; không đeo khẩu trang nơi công cộng; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo y tế gian dối gây lây truyền dịch bệnh cho người khác; không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, đầu cơ, tích trữ, chống người thi hành công vụ…

          - Tuyên truyền quy định pháp luật về chế độ làm việc của cơ quan, đơn vị trong điều kiện giãn cách xã hội, chú trọng quy định về số lượng người làm việc, quy định bảo đảm an toàn làm việc, quy định kỷ luật, kỷ cương làm việc.

          - Tuyên truyền quy định pháp luật về tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19: đối tượng được ưu tiên tiêm, đối tượng được tiêm, đối tượng cần chú trọng khi tiêm phòng vắc xin COVID-19, quy định tuân thủ bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn trong việc tiêm vắc xin COVID-19, chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện tiêm vắc xin khi xảy ra phản ứng sau tiêm.

          - Tuyên truyền quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông, lưu thông trong điều kiện giãn cách xã hội, chú trọng quy định cần tuân thủ trong cùng khu vực, địa bàn cùng áp dụng biện pháp phòng, chống dịch giữa các khu vực áp dụng khác nhau, biện pháp phòng, chống dịch giữa địa bàn quản lý với các khu vực, các tỉnh, thành phố liên quan.

b. Các hình thức tuyên truyền

Nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh thông qua các hình thức tuyên truyền sau:

- Tuyên truyền qua website, Cổng thông tin điện tử của nhà trường

- Tuyên  truyền  qua  các  ứng  dụng,  mạng  xã  hội  như:  Zalo của trường, Zalo các nhóm lớp, Zalo nhóm lớp với phụ huynh qua trang Facebook riêng của trường.

-Treo áp phích, bảng tin của trường.

-Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã.

( Có hình ảnh đính kèm)

c. Kết quả nhà trường đạt được

-Trường mầm non Quất Động đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền quy định pháp luật về tiêm phòng vắc xin Covid-19 nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đối tượng được ưu tiên tiêm, đối tượng được tiêm, đối tượng cần chú trọng khi tiêm phòng vắc xin Covid 19, quy định tuân thủ phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn trong việc tiêm vắc xin Covid 19.Tính đến ngày 02/10/2021 tổng số cán bộ giáo viên nhân đã được tiêm phòng vắc xin Covid 19 như sau:

- Tổng số CBGVNV đã được tiêm đủ 2 mũi là: 41 đ/c

- Tổng số GVNV đã được tiêm 1 mũi : 9 đ/c

- Tổng số GVNV chưa được tiêm: 01 đ/c(trong đó 01 đ/c vừa sinh).

II. Đánh Giá

  1. Thuận lợi

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành, của phụ huynh học sinh trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh đều ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Vì vậy đều thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của Trung ương, Thành phố,…nói chung và của trường mầm non Quất Động nói riêng.

  1. Khó khăn

Hiện nay diễn biến dịch bệnh Covid-19 vô cùng phức tạp. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh đều chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương đường lối của nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn một số phụ huynh có tâm lý chủ quan, lơ là thiếu quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì vầy cần có các biện pháp xử lý nghiêm, quyết tâm chống dịch với tinh thần cao nhất “Chống dịch như chống giặc”

3. Nguyên nhân

Do tâm lý chủ quan lơ là, thiếu quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở một số bộ phận người dân và một số địa phương.

III. Kiến nghị đề xuất

Nhà trường không có kiến nghị và đề xuất gì.

IV. Phương hướng và nhiệm vụ

  1. Phương hướng

-Năm học 2021-2022 nhà trường có 15 lớp học. Xác định đây là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ phòng chống dịch bệnh covid 19, sẵn sàng đón

học sinh quay trở lại trường học năm học 2021-2022.

- Nhà trường đã mua sắm đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, xà phòng rửa

tay phục vụ các con quay trở lại trường học.

- Cặp nhiệt độ: 16 máy đo nhiệt độ điện tử (mỗi lớp 1 chiếc và phòng y tế 01 chiếc).

 - Khẩu trang y tế: 45 hộp khẩu trang y tế (mỗi lớp 2 hộp) các phòng ban

mỗi phòng 1 hộp. Các lớp đều có nước sát khuẩn tay, giấy vệ sinh cho học

sinh. Các phòng ban đều có đủ dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, giấy vệ sinh.

- Nhà trường đã tiến hành làm các bảng tuyên truyền, phân luồng học sinh đảm bảo giãn cách phòng chống dịch covid 19.

- Mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị nhà bếp để phục vụ công tác chăm sóc bán trú của nhà trường.

- Rà soát, sữa chữa đồ dùng hỏng hóc, sửa chữa nhà vệ sinh.

- Tổng vệ sinh môi trường sạch sẽ bên trong lớp, sân và bên ngoài nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Không để xảy ra tình trạng tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Quyết tâm chống dịch với tinh thần cao nhất “Chống dịch như chống giặc”.

- Đảm bảo năm học 2021-2022 an toàn, không để dịch bệnh xảy ra.

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại trường mầm non Quất Động./.

 

 

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/c);

- Lưu: VT, YT

.                                                                                 Nguyễn Thị Hồng Nhiên

 

 

 

 

 

 

                                                                   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 48